Begroting 2019

Onderwijs

Onderwijs

Tot dit programma behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en leerlingenvoorzieningen.

Missie

De gemeente Terneuzen schept voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs en zorgt voor instandhouding onderwijsvoorzieningen.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 7.180

4,6 %

Baten

€ 2.445

1,6 %