Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport, accommodaties voor sportbeoefening, activiteiten  ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, activiteiten gericht op kunst en cultuur, cultureel erfgoed, zorg  voor fysieke en elektronische cultuurdragers en openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Missie

De gemeente Terneuzen biedt een goede infrastructuur en klimaat voor sporten en recreëren, met daarnaast instandhouding cultureel erfgoed en aandacht voor toegankelijkheid en kwaliteit van kunst en cultuur.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 17.217

11,0 %

Baten

€ 2.190

1,4 %