Begroting 2019

Investeringsprogramma 2019-2022

 

Omschrijving investering

2019

2020

2021

2022

Reconstructie wegen

1.621

1.621

1.621

1.621

Strooiers groot en strooier klein

65

90

Aanhanger met strooier klein

40

Tractie straatreiniging

80

570

80

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting vernieuwing armaturen

296

296

296

296

Uitvoering beleidsplan openbare verlichting verbetering lichtmasten

118

118

118

118

VRI VOP Rooseveltlaan

50

VRI Haarmanweg-Rooseveltlaan

150

Ontwikkeling Veerhaven Terneuzen fase 1b, 2 e.v.

675

575

200

Parkeerautomaten straatparkeren

119

Dynamische afsluiting Noordstraat Axel

100

Herstructurering (revitalisering) bedrijventerreinen

100

100

100

100

Herpositionering onderwijshuisvesting Rivierenbuurt

PM

Onderzoek onderwijshuisvesting Westdorpe

50

Eerste aanvraag OLP de Sprong

78

Onderwijshuisvesting Hoek

PM

Onderwijshuisvesting Westdorpe

PM

Onderwijshuisvesting Voortgezet Onderwijs

PM

Gymnastieklokaal Hoek

PM

Landschapsuitvoeringsplan

90

90

90

90

Podiumwagen

70

Renovatie kleedlokalen VV Zaamslag

35

Hekwerk voetbalaccommodatie RKVV Koewacht

45

Liggende wip+ombouw schuttersver.St.Sebast.Zuidd.

33

Hekwerk FC Axel

50

Tractie afvalinzameling

35

933

879

2 hoge containers met deksel en 2 hoge containers open

68

Uitvoering VGRP

2.200

2.200

2.200

2.200

Afvalwater transportsysteem

679

679

679

Aanhanger begraafplaats

8

Stads- en dorpsvernieuwingsprojecten

Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam

2.600

Stadhuisplein in Terneuzen

Plint Nieuwstraat Zuid Terneuzen - bouwkosten

1.350

Plint Nieuwstraat Zuid Terneuzen - inrichtingskosten

1.025

Plint Nieuwstraat Zuid Terneuzen - woon-bouwrijp maken openb.infra

740

Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B

1.445

731

255

1.267

Tachymeter

40

Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor

30

Huisvesting stadhuis/stadskantoor Terneuzen

3.000

Nieuwe hardware

200

Vernieuwen bureaustoelen

200

Aanleg depot afdeling R & B

190

Totaal

10.834

10.161

9.439

7.446