Begroting 2019

Economie

Economie

Tot dit programma behoren algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid, activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid, op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente en de activiteiten gericht op het op de kaart zetten van de gemeente.

Missie

Randvoorwaarden bieden voor een optimaal vestigingsklimaat voor winkels (zowel grootwinkelbedrijven als detailhandel) en voor andere bedrijven en als motor dienen voor de regionale werkgelegenheid.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 3.707

2,4 %

Baten

€ 3.153

2,0 %