Begroting 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat

Tot dit programma behoren taken op het gebied van verkeer en bijbehorende infrastructuur, parkeervoorzieningen, havens voor recreatieve scheepvaart, (beroeps)scheepvaart en bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoer met bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen.

Missie

Infrastructuur voor een optimale mobiliteit afgestemd op de wensen en eisen per deelgebied en de verschillende beleidsdisciplines.

Taakvelden

Lasten, baten en saldo

x € 1.000

Lasten

€ 11.069

7,0 %

Baten

€ 357

0,2 %